Nieuws

Vers van de pers. We hebben de laatste agrarische nieuwsbrief voor u klaarstaan. Deze maand bespreken we de volgende onderwerpen:

 • Eisen nood- en alarmsystemen bij kunstmatige ventilatie
 • Energiebesparings- en informatieplicht 
 • Verlenging pacht bij overheidslichaam minder zeker
 • Melden oneerlijke handelspraktijken bij ACM 
 • Fiscale behandeling lease fosfaatrechten met
  koopoptie gewijzigd
 • Opgave waterschapssloten in Gecombineerde
  opgave
 • Niet-uitgevoerde eco-activiteiten tijdig terugtrekken
 • Startdatum bij verlengde weidegang uitgesteld tot 1 juni
 • Wijziging eco-activiteiten verlengde weidegang vanaf 2024
 • Pachter moet schade verpachter vergoeden
 • Stimuleringsmaatregel teelt vanggewas op
  zand- en lössgrond
 • Rustgewas in combinatie met langjarige teelt 
 • Subsidie behoud grasland voor derogatiebedrijven 
 • Openstelling vrijwillige beëindigingsregelingen veehouderij op 3 juli
 • Belangrijke data

Open hier de PDF in een nieuw tabblad.