Subsidies

Een sterkere zaak met de juiste subsidies

Voor welke subsidies kom ik in aanmerking?

Met subsidies stimuleren staten, NGO’s en de Europese gemeenschap bepaalde richtingen van de maatschappij die een boost kunnen gebruiken. Er lopen vele subsidiestromen, en het vergt een studie om te weten welke voor uw bedrijf het geschiktste zijn. Duurzaamheid is een belangrijk thema, maar sociale ontwikkeling wordt ook gestimuleerd. Maakt uw bedrijf een kans tegenover de felle concurrentie? We helpen u deze vraag te beantwoorden.
Onze adviseurs zijn uitstekend op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van wet- en regelgeving met betrekking tot subsidieregelingen. Samen zorgen we ervoor dat u alle mogelijkheden benut. Dit kan met name voor agrarische bedrijven een hele opluchting zijn. Niet alleen ideologische bedrijven worden gesubsidieerd.
Wilt u meer weten over de kansen op subsidies voor uw bedrijf? We gaan daarover graag met u in gesprek.

Subsidies op elk gebied

Verbeteringen aanbrengen?

Om eventuele onderhandelingen sterk in te stappen en/of goed doordachte keuzes voor uw bedrijf te kunnen maken, is het belangrijk dat u een helder inzicht heeft in de staat van uw bedrijf. Waarom gaan zaken zoals ze gaan? Waar liggen verbeterpunten? Hoe kan uw financiële huishouding nog doelmatiger worden ingericht? Antwoord op deze vragen vergroot de grip op uw bedrijfsvoering. U staat sterker in de markt.