Administratie

Ons bedrijf is een steunpilaar voor mkb-ondernemers in Groningen en Drenthe. Wij bieden zowel kleine zelfstandigen als middelgrote bedrijven alle administratie en accountancy-ondersteuning die ze nodig hebben. Onze specialisten bieden op diverse vlakken doeltreffend advies.

Bepaal uw eigen strategie beter met een heldere administratie

Op basis van een inzichtelijke administratie kunt u uw onderneming doelgericht sturen. Door op een slimme manier naar uw administratie te kijken, stelt u zichzelf in staat gegrondere keuzes te maken in uw strategie. Zie een doordacht opgestelde administratie als een wegwijzer. Admifa Accountants en Adviseurs heeft experts in dienst die u graag helpen.

Voldoen aan de fiscale wet- en regelgeving

Uiteraard is het bij het opstellen van uw financiële administratie van groot belang dat u de eisen van de wet in het oog houdt. De specialisten van Admifa Accountants en Adviseurs in Stadskanaal kunnen de gehele administratie van u overnemen. Wij zijn daarvoor bevoegd, dus u komt niet voor onverwachte aanslagen te staan. Alles ligt altijd ter controle klaar. Uiteraard kunt u ook kiezen voor een uitbesteding van delen van het werk.

Verbeteringen aanbrengen?

Om eventuele onderhandelingen sterk in te stappen en/of goed doordachte keuzes voor uw bedrijf te kunnen maken, is het belangrijk dat u een helder inzicht heeft in de staat van uw bedrijf. Waarom gaan zaken zoals ze gaan? Waar liggen verbeterpunten? Hoe kan uw financiële huishouding nog doelmatiger worden ingericht? Antwoord op deze vragen vergroot de grip op uw bedrijfsvoering. U staat sterker in de markt.

U onderneemt, wij doen de cijfers

Ondernemen is leuk, maar kost ook veel tijd en aandacht tot in de details. Je wilt focus behouden en de cijfers op orde hebben. Daarvoor is het belangrijk een expert op de achtergrond te hebben die jou kan sturen of waar je op terug kan vallen.

Onze klanten zien ons als full-service kantoor in Oost-Groningen dat zorgt dat jouw basis op orde is. Hier kunnen we je bij ondersteunen door de administratie goed voor je op te tuigen, de salarisadministratie te verzorgen en de aangiftes op tijd te doen. Je wilt sturen op cijfers en groeien of juist jouw winst maximaliseren.