Agrarisch accountant

Gedegen advies voor boerenbedrijven in Groningen en Drenthe

Dé agrarische accountant in Groningen en Drenthe

60% van onze klanten is agrariër. Wij spreken uw taal en weten wat er speelt in Den Haag en Europa. Agrarische bedrijven hebben het niet altijd even makkelijk. Beëindiging van het melkquotum en de invoer van de fosfaatrechten vereisten de nodige aanpassingen. De Europese landbouwsubsidies staan in de media en in de politiek onder druk. Langzaam wordt duurzaamheid de status quo. Met alle kosten die daarbij horen. Het agrarisch bedrijfsadvies van Admifa Accountants en Adviseurs biedt u meer houvast tijdens deze transities.

ls u in de agrarische sector werkt, begrijpen wij dat u zich het liefste bezighoudt met de kerntaken van uw bedrijf. Aandacht voor administratieve taken, subsidiemogelijkheden en juridische- en fiscale zaken staat vaak niet hoog op de prioriteitenlijst. En toch is ook daar veel rendement te halen. Admifa biedt daarom gedegen agrarisch advies op maat.

Agrarische accountancy

Onze agrarische specialisten houden de ontwikkelingen nauw in de gaten en bespreken de mogelijkheden, regels en financiële consequenties graag met u. Ons full-serviceconcept beschikt over een breed dienstenaanbod; van subsidies, betalingsrechten en mestbeleid tot en met de bedrijfsovername.
Denk ook aan het deponeren van de jaarstukken of een kredietaanvraag voorzien van een verklaring. Onze werkzaamheden op het gebied van administratie, belastingen en accountancy kunnen u tevens ontlasten. We zijn altijd betrokken bij uw bedrijf. We begrijpen uw uitdagingen. Zie ons als uw steun en toeverlaat. Zo kunt u zich volledig richten op het bedrijf.

Advies, grip en focus

Is uw administratie op orde en heeft u een duidelijk beeld hoe u de toekomst voor u ziet? Wilt u een businessplan schrijven met realistische cijfers? Zelf doen is soms erg lastig.

Wij hanteren een werkwijze dat gebaseerd is op cijfers en doelen. Met behulp van deze informatie helpen wij u om te bepalen waar u staat, waar u naartoe wilt en hoe u daar kunt komen. Wij doorlopen samen met u constant dezelfde concrete stappen om uw doelen waar te kunnen maken, namelijk analyseren, adviseren en evalueren. Zo heeft u grip op de zaak en focus.