Klachtenregeling

Procedure

  1. Indien sprake is van een situatie die onder de reikwijdte van deze klachtenregeling valt, heeft de melder de mogelijkheid deze te melden aan de kwaliteitsbepaler van Admifa Accountants & Adviseurs.
  2. De melding onder deze regeling zowel door interne als externe personen vindt uitsluitend digitaal plaats via vertrouwenspersoon@admifa.nl
  3. De kwaliteitsbepaler bevestigt de melding binnen vijf werkdagen aan de melder. De kwaliteitsbepaler informeert de melder tevens hoe en binnen welke termijn diens melding in behandeling zal worden genomen. Deze termijn bedraagt uiterlijk drie weken na de ontvangst van de melding.
  4. De kwaliteitsbepaler informeert de melder uiterlijk na drie weken over de afhandeling van de melding en indien van toepassing, de maatregelen die zijn genomen. Wanneer deze termijn door onvoorziene omstandigheden niet kan worden gehaald, informeert de kwaliteitsbepaler de melder hierover en geeft hij aan op welke termijn de melder zal worden geïnformeerd over de afwerking van diens melding.
  5. Meldingen die betrekking hebben op een (dreigende) overtreding van wet- en regelgeving dan wel het kwaliteitsbeleid en/of het stelsel van kwaliteitsbeheersing van Admifa Accountants & Adviseurs, worden in alle gevallen door de kwaliteitsbepaler afgehandeld met inachtneming van de vertrouwelijkheid.

Algemene contactgegevens

Electronicaweg 23
9503 GA Stadskanaal

0599 – 653 811

Contact met jouw Admifa contactpersoon?

Ga naar het smoelenboek van Admifa.

Bert Schulte Admifa
Richard Admifa