Nieuws

Agro nieuwsbrief Maart

De nieuwsbrief van maart staat weer voor je klaar. De volgende onderwerpen worden hierin besproken:

 • GLB:
  • Actueel houden Gecombineerde opgave
  • GLB-tarieven voor 2023 en 2024
  • Gewasrotatie-eis (GLMC 7)
  • 4% bouwland niet-productief (GLMC 8)
  • Nieuwe opzet eco-activiteit verlengde weidegang
  • Overige wijzigingen GLB
  • Toestemming gebruik grond en landschapselementen
  • Vestigingssteun jonge landbouwers
 • Juridisch:
  • Geen bedrijfsmatige landbouw, hof ontbindt pachtovereenkomst
  • Tijdelijk niet handhaven bij PAS-melders toegestaan
 • Mestwetgeving:
  • Kaartlagen waterlopen en bufferstroken vernieuwd
  • Verplicht rustgewas
 • Ruimtelijke ordening en milieu:
  • Let op verjaring PAS-schade
  • Belangrijke data

Lees of download de nieuwsbrief