Gedegen advies voor boerenbedrijven in Groningen en Drenthe

Agrarische bedrijven hebben het niet altijd even makkelijk. Beëindiging van het melkquotum en de invoer van de fosfaatrechten vereisten de nodige aanpassingen. De Europese landbouwsubsidies staan in de media en in de politiek onder druk. Langzaam wordt duurzaamheid de status quo. Met alle kosten die daarbij horen. Het agrarisch bedrijfsadvies van Admifa Accountants en Adviseurs biedt u meer houvast tijdens deze transities.

Specialistische kennis over agrarische accountancy

Onze agrarische specialisten houden de ontwikkelingen nauw in de gaten en bespreken de mogelijkheden, regels en financiële consequenties graag met u. Ons full-serviceconcept beschikt over een breed dienstenaanbod; van subsidies, betalingsrechten en mestbeleid tot en met de bedrijfsovername. 


Denk ook aan het deponeren van de jaarstukken of een kredietaanvraag voorzien van een verklaring. Onze werkzaamheden op het gebied van administratie, belastingen en accountancy kunnen u tevens ontlasten. We zijn altijd betrokken bij uw bedrijf. We begrijpen uw uitdagingen. Zie ons als uw steun en toeverlaat. Zo kunt u zich volledig richten op het bedrijf.

Wilt u meer weten over onze dienstverlening in de agrarische sector? Bel ons op of stuur een mail.

Neem contact op