Visie en werkwijze

Markt

Een goede omgang met onze klanten, scherp en helder advies en aanpassingsvermogen zijn leading in de huidige toch krimpende markt. Pro-actief handelen, niet alleen vragen beantwoorden, maar ook verder denken. Met de klant in overleg of het wellicht ook anders kan en uiteraard vroegtijdig knelpunten signaleren. De klant moet op de accountant kunnen bouwen!

Maatwerk

Iedere klant verdient maatwerk! Samenwerken is het kernbegrip. In overleg zijn en blijven met de klant. Om bijvoorbeeld accountantskosten te besparen kunnen sommige werkzaamheden door de klant zelf worden uitgevoerd. In andere gevallen is het raadzaam ons kantoor erbij te betrekken. Iedere klant en/of organisatie is anders. Verdiepen in de klant levert klantspecifieke informatie op, op basis waarvan wij adequaat kunnen handelen.

Teamwork

Samen met de klant een team vormen en intern goed samenwerken levert het beste resultaat. Belangrijk vinden wij dat al onze medewerkers allround zijn met ieder hun eigen specialisme. Ook samenwerken met een netwerk van specialisten zien wij als belangrijk toegevoegde waarde. Bijvoorbeeld voeren wij wettelijke controles uit in samenspraak met Extendum.