Accountancy

U kunt ervan op aan dat Admifa ervoor zorgt dat tussentijdse rapportages of jaarstukken foutloos zijn. Wij stellen samen, beoordelen en/of controleren. De jaarrekening inclusief de verklaring van uw Admifa-accountant biedt een goede uitgangspositie voor bijvoorbeeld onderhandelingen over financieringen. Daarnaast gaan wij graag een stapje verder. Waarom gaan zaken zoals ze gaan? Waar liggen verbeterpunten? Hoe kan uw financiële huishouding nog doelmatiger worden ingericht? Inzicht in de antwoorden op deze vragen vergroot de grip op uw bedrijfsvoering.